ABCABC Home    ABC Online    Часове и календар     Fun        

ABC Online

ABC    Обучение по английски език онлайн. Последователна и цялостна подготовка. Обучението се извършва по общия курс. Използва се комуникация по скайп, звук без видео (100% от времето).

Телефон: 0896 168374


ABC4MORE people
ABC MORE  fun
abc4      YOU  and YOU
ABC
      not    too late    Часовете се вземат по два астрономически, три пъти в седмицата. Цената е 120лв за 45 уч.часа, които се взимат за 5 седмици. Има възможност да се вземат и по един астрономически час или да се изработи някаква гъвкава схема за даден период от време. Плащането се извършва чрез банков превод.

    Обучението онлайн е базирано като съдържание на обикновения курс. Водят се записки, обменят се файлове с изображения. Необходимо е активно участие, най-вече говорене. Бързото печатане не е необходимо. Печатането се използва само по желание.

    Когато се обадите на посочения телефон, ще получите скайп име, с което да се свържете в уговорен час, за уточняване на подробности като часове, кои части от материала Ви интересуват и т.н.

  В курса за обучение са включени най-различни материали. Покриват се разнообразни теми. Необходимо е воденето на последователни записки.

 
   По-напредналите, както и тези, които разполагат с повече време и не са ограничени със срокове, могат да правят упражнения, които не включват много нови думи и материал, като поддържат и затвърждават вече наученото.